ТОПОНИМИКА. ГОРОДА И СТРАНЫ

КУРДИСТАН

- остан на 3. Ирана. Название от этнонима курды; стан иран. 'страна', т. е. 'страна курдов'.

Прочитано: 1948 раз(а)